Voor de uitvoering van onderstaande taken is een ervaren Hoofd P&O als interim-manager beschikbaar.

     I n t e g r i t e i t     G e g a r a n d e e r d

• H R M – met nadruk op H U MAN  R E LATION                           M A N A G E M E N T.

 . M E D I A T I O N - Een ervaren mediator zorgt voor een      snelle, bondige, juiste oplossing van uw probleem met werkgever of anderszins.

• Werving en selectie.

• Functieprofielen  en/of  functiebeschrijvingen met  functiewaardering.

                    • ORIENTATIE-gesprekken.                

(ter vervanging van de Functionering- en beoordelingsgesprekken)

• Opleiding- en ontwikkelingsplannen.

• Begeleiding van reorganisatie en veranderingsprocessen.

• Outsourcen met ontslagbegeleiding.

• Personeel- en Kwaliteitshandboek.

• Arbo-beleid. 

Jaarplan, Jaarverslag en RIE-rapport